Photo© Sylvie Niel Harmonie de couleurs Fuchsia.

Photo© Sylvie Niel